Vă rugăm să rotiți ecranul în modul portrait pentru o experiență mai plăcută! 📱🌞
9

Politica de confidențialitate

9.1
Politica de confidențialitate

Utilizarea și gestionarea datelor tale online

INTRODUCERE

POLICSEK DESIGN S.R.L, CIF/CUI: 42736208, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/7595/2020, cu sediul în România, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, B-DUL CHIŞINĂU, NR.7, FOSTA STRADA SOCULUI, CAMERA 1, BL.A1, SC.A, ET.4, AP.18 - denumită în continuare FORWARDS este operator al datelor personale transmise prin intermediul acestui site.

Precizăm că nu vom solicită ori primi informații, de orice natură, de la copiii sub 16 ani.

În numele "FORWARDS" există terțe persoane care prelucrează datele cu caracter personal, aceste persoane fiind denumite persoane împuternicite de operator în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. Folosirea împuterniciților este justificată de rațiuni de business, de cele mai multe ori vorbim despre servicii specializate, profesioniste care pot gestiona volumele necesare și asigura tehnologia prin care FORWARDS să-și poată îndeplini atribuțiile. Menționăm că datele nu sunt transmise concomitent tuturor împuterniciților.

FORWARDS se angajează să respecte confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom trata toate datele personale furnizate de dvs. că fiind confidențiale și vom prelucra numai informațiile permise de legislația aplicabilă. Această notă de confidențialitate descrie politicile și practicile FORWARDS privind colectarea și utilizarea datelor dvs. personale și va stabilește drepturile de confidențialitate.

Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate permanentă și, prin urmare, vom actualiza din când în când această notificare de confidențialitate pe măsură ce vom întreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de confidențialitate. În ceea ce privește prelucrarea datelor bazate pe consimțământ (după cum este descris mai jos), va vom notifica orice modificare și vom solicită consimțământul dvs. suplimentar.

Contextul legislativ

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit "Regulamentul GDPR") aplicabil din dată de 25 mai 2018, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați prin utilizarea site-ului nostru în acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

Pentru mai multe detalii privind conținutul acestei norme juridice, va rugăm să accesați următorul link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor în ceea ce privește toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal, iar dvs. puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. și la exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteți contacta responsabilul cu protecția datelor este: contact@forwards.design.

Cum colectăm și folosim (procesăm) informațiile dvs. personale

Informații personale pe care ni le oferiți: Putem colecta, stoca și utiliza următoarele tipuri de date personale:

 • informații despre computerul dvs. și despre vizitele și utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursă de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului)
 • informațiile pe care ni le furnizați în scopul de a va abona la notificările prin e-mail și / sau buletine de știri (inclusiv numele și adresa dvs. de e-mail)
 • informațiile pe care ni le furnizați atunci când utilizați serviciile sau informațiile care sunt generate în timpul utilizării acestui site web
 • informațiile conținute în sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteți sau trimiteți prin acest site (inclusiv corespondență cu noi, conținutul comunicării și datele asociate cu comunicarea)
 • orice alte date personale pe care ați ales să ni le trimiteți.

Scopurile utilizării datelor dvs. cu caracter personal: Datele personale transmise prin intermediul acestui site și datele personale pe care le-am colectat de la dvs. sau de la terți sau din surse publice vor fi utilizate în scopurile specificate în această Politică de confidențialitate. În funcție de relațiile pe care le avem sau dorim să le avem cu dvs., putem folosi datele dvs. personale în următoarele scopuri pe baza temeiurilor juridice prezentate mai jos:

Comunicări, bazate pe interesul legitim al FORWARDS potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: dacă ne-ați contactat prin intermediul acestui site sau în alt mod, va putem procesa numele, datele de contact, locația și alte informații pe care ni le-ați furnizat pentru a va putea răspunde la întrebări, pentru a organiza întâlnirea, convorbirea telefonică sau alte comunicări.

Achiziția de produse, bazat pe contractul nostru cu dvs. potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul GDPR: prin achiziționarea de produse prin intermediul acestui site, sunteți de acord să deveniți parte la un Contract, ale cărui Termeni și condiții vor fi stipulate în contract. În acest caz, datele dvs. personale, cum ar fi numele complet, datele de contact, adresa, datele cărții de identitate, detaliile de plata (dacă plătiți) vor fi prelucrate de către FORWARDS în următoarele scopuri: să încheiem contractul privind produsul achiziționat de pe site-ul nostru, să expediem produsul la adresa indicată de dvs., să încasăm prețul produsului achiziționat sau să păstrăm informațiile dvs. atunci când doriți să returnați produsul achizionat în acord cu Termenii și condițiile contractuale generale.

Marketing și relații publice, pe baza consimtamantului dvs. potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul GDPR: dacă sunteți vizitator al site-ului nostru, putem procesa prin cookie-uri și semnalizatoare web adresa dvs. IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursă de referință, durata vizitei, fișierele log, interacțiunile cu site-ul nostru web și cu campaniile noastre online, datele colectate automat despre dvs. sau dispozitivul dvs. în conformitate cu această Politică de confidențialitate, informațiile pe care le-ați furnizat prin intermediul formularului de site sau serviciile achiziționate (valoarea, dată, surse de date, note și remarci) pentru a efectua cercetări de marketing și pentru a analiză caracteristicile vizitatorilor acestui site, pentru a evalua impactul comunicării noastre de marketing și pentru a o adapta la tendințele detectate, pentru a planifică viitoarele noastre activități de marketing, pentru a pregăti analiză noastră de business, pentru a personaliza serviciile și comunicările pentru dvs., pentru a orienta publicitatea sau pentru a oferi marketing direct a acelorași sau a unor produse și servicii similare. De asemenea, dacă sunteți abonatul nostru la newsletter, puteți primi materialele noastre de marketing, va putem procesa datele personale pe care ni le-ați furnizat pentru a distribui materiale promoționale, putem face anunțuri despre adăugiri și modificări privind serviciile noastre, putem personaliza acest site și comunicarea noastră de marketing pentru dvs., va putem trimite notificări prin e-mail (de exemplu despre ofertele noastre), putem trimite buletine de știri și revistele noastre de e-mail (ne puteți informa în orice moment dacă nu mai sunteți interesat de aceste materiale) sau va putem trimite comunicări de marketing referitoare la activitatea noastră despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs.

Securitate, bazată pe interesul legitim al FORWARDS potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: dacă sunteți vizitator al acestui site, putem prelucra datele personale pe care le-ați încărcat, datele colectate automat despre dvs. sau despre dispozitivul dvs., în conformitate cu această notificare de confidențialitate (de exemplu prin cookie-uri, semnalizatoare web) pentru a păstra acest site securizat împotriva fraudei, pentru protejarea drepturilor și intereselor FORWARDS și ale terților și pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Menționăm că aceste informații pot fi dezvăluite în scopul investigării sau urmăririi penale.

Dezvăluirea și transferul datelor cu caracter personal

Informațiile pe care le colectăm de la dvs. vor fi prelucrate în Spațiul Economic European și în afară Spațiului Economic European, în funcție de scopul prelucrării. FORWARDS se străduiește să aplice garanții adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale în timpul transferului și pentru a le utiliza numai în conformitate cu relația dvs. cu FORWARDS și cu practicile descrise în această Politică de confidențialitate. FORWARDS minimizează riscul pentru drepturile și libertățile dvs., prin faptul că nu colectează sau stochează informații sensibile despre dvs.

În măsură permisă de legile aplicabile în materie de protecție a datelor, putem divulgă datele dvs. personale unor clienți (pentru implicarea în afaceri sau pentru a confirmă calitatea înalta a serviciilor noastre), auditori, agenții, autorități de supraveghere sau alți furnizori de servicii externe pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale. Vom indică în mod clar pentru dvs. fiecare destinatar de date dacă este bine cunoscut în momentul inițierii procesării.

Putem, de asemenea, dezvălui datele dvs. personale:

 • în măsură în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege.
 • în legătură cu orice procedura judiciară în desfășurare sau potențială.
 • pentru a stabili, exercită sau apară drepturile legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).

Drepturile dvs.

Regulamentul GDPR oferă anumite drepturi persoanelor vizate. Aveți dreptul de a accesa și de a rectifică (corectă) înregistrarea datelor dvs. personale prelucrate de noi dacă acestea sunt inexacte. Ne puteți solicită să ștergem aceste date sau să încetăm prelucrarea acestora, sub rezervă anumitor excepții. De asemenea, ne puteți solicită încetarea utilizării datelor dvs. în scopuri de marketing direct. Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de protecție a datelor dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care va prelucrăm datele dvs. personale. Când este fezabil din punct de vedere tehnic, vom putea - la cererea dvs.- să va furnizăm datele personale sau să le transmitem direct unui alt operator. Dacă accesul nu poate fi furnizat într-un interval de timp rezonabil, va vom furniza o dată la care informațiile vor fi transmise. Puteți solicită, de asemenea, informații suplimentare despre: scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, care a fost sursă informațiilor și cât timp vor fi stocate. Dacă doriți să executați oricare dintre aceste drepturi, va rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor la adresa contact@forwards.design, oricând.

AVERTIZARE! Va rugăm să va exersați cu înțelepciune drepturile și să rețineți că abuzul de drepturi va poate atrage răspunderea.

Datele de contact ale autorității naționale de protecție a datelor cu caracter personal sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresa: București, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336
Pagină de internet: http://www.dataprotection.ro
Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602

Păstrarea datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale sunt stocate de către FORWARDS pe serverele sale.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm bazate pe consimțământul dvs. vor fi păstrate pentru perioada nelimitată de timp (sau până când consimțământul este revocat), cu excepția cazului în care cerințele legale aplicabile prevăd altfel iar acest lucru este necesar pentru scopul prelucrării.

Dacă nu ne-ați furnizat acordul dvs. pentru prelucrarea datelor sau ați revocat acordul, vom stoca numai date minime despre ține (numele complet, datele de contact, referințe și note) pentru statistică și necesitățile de raportare sau în măsură justificată pe baza pe un alt temei juridic, cum ar fi interesul nostru legitim.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei secțiuni, vom păstra informații și documente (inclusiv documente electronice) care conțîn date cu caracter personal:

 • în măsură în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege.
 • în cazul în care informațiile / documentele sunt relevante pentru orice procedura judiciară în curs sau potențială.
 • pentru a stabili, exercită sau apară drepturile noaște legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).

Securitatea datelor personale

Pentru a va proteja confidențialitatea datelor și a informațiilor personale pe care le transmiteți prin utilizarea acestui site web, vom menține garanții fizice, tehnice și administrative.

Actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu. Restricționăm accesul la datele dvs. personale doar acelor angajați care trebuie să știe acele informații pentru a va oferi beneficii sau servicii. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importantă confidențialității și menținerea confidențialității și securității informațiilor dvs.

Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politică noastră privind încălcarea datelor cu caracter personal. În cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vătămări fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de exemplu, discriminare, furt de identitate, fraudă sau pierdere financiară), va vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplină cooperare cu autoritatea competență de supraveghere.

Modificări ale politicii privind confidențialitatea

Este posibil să actualizăm din când în când acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web.

Având în vedere că legile privind protecția datelor cu caracter personal, interpretările organelor de stat, recomandările autorităților de supraveghere se schimbă și se îmbunătățesc din când în când, se așteaptă că această notificare privind confidențialitatea și condițiile de utilizare să se schimbe și ea. Ne rezervăm dreptul de a modifică în orice moment, din orice motiv și fără notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișată pe această pagină, astfel încât să fiți conștienți de politicile noastre. Dispozițiile conținute în prezentul document înlocuiesc toate anunțurile sau declarațiile anterioare privind practicile noastre de confidențialitate și termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui site web.

Site-urile terțe părți

Acest site poate include hyperlinkuri și detalii despre site-urile web ale unor terțe părți. Nu avem niciun control și nu suntem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale unor terțe părți.

Așa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informații sunt utilizate pentru a îmbunătăți acest site web și, datorită acestei îmbunătățiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor noștri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiză tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site și pentru a colecta informații demografice, pentru a ne ajută să înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.

Acest site utilizează, de asemenea, cookie-uri. Pentru mai multe detalii privind cookie-urile, va rugăm să accesați Documentul de informare a utilizatorilor despre prezența cookie-urilor pe site

Securitatea site-ului

Nu putem garanta că transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. În consecință, nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiteți și înțelegeți că orice informație pe care o transferați către FORWARDS se face pe propriul dvs. risc. Cu toate acestea, FORWARDS folosește măsuri de securitate a site-ului în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile și listele de corespondență. Aceste măsuri includ măsuri tehnice, procedurale, de monitorizare și de urmărire destinate să protejeze datele de folosirea incorectă, accesul neautorizat sau dezvăluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.

Suntem conștienți că pot apărea incidente de utilizare greșită sau incursiuni neautorizate de program, această fiinda aproape fiecare site web, serviciu sau utilizator se intercalează. În aceste situații, obiectivele noastre sunt să ne mișcăm repede pentru a izola problema, pentru a asigura sau restabili funcționalitatea corespunzătoare și pentru a minimiza neplăcerile utilizatorilor noștri. Dacă este necesar, FORWARDS va notifica autoritățile competențe despre aceste incidente de utilizare incorectă sau incursiune neautorizată în site-ul FORWARDS.

Întrebări, nelămuriri, reclamații

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile dvs. personale sau dacă doriți să va executați drepturile sau aveți nelămuriri sau reclamații, va rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail la responsabilul pentru protecția datelor la contact@forwards.design.

Dacă doriți să nu folosim informațiile pe care ni le-ați furnizat, va rugăm să ne trimiteți un e-mail către contact@forwards.design cu titlul "Nu utilizați datele mele" și numele dvs.

Pentru a va actualiza sau a corectă datele dvs. personale, va rugăm să contactați responsabilul pentru protecția datelor la contact@forwards.design.